کنکور اسان است

تدریس شیمی عارف ربیعیان
صفحه اصلی

تدریس های شیمی عارف ربیعیان

تدریس های شیمی عارف ربیعیان و معجزه ای به نام رتبه های برتر کنکور تدریس های شیمی عارف ربیعیان شیمی نقطه قوت دانش آموزانی است،

روش مطالعه
مقالات

پنج روش مطالعه(کنکور آسان است)

 پنج روش مطالعه ۱- خواندن با نوشتن: پنج روش مطالعه  فرایندی فعال و پویا است. بعدازاینکه مطالب را خواندید باید در زمان موردنیاز آن را با

مطالعه
مقالات

آفت های مطالعه(کنکور آسان است)

آفت های مطالعه 🔹مطالعه در حین راه رفتن: آفت های مطالعه-برخی به این روش مطالعه علاقه‌ی فراوانی دارند در حالی که روش مناسبی برای مطالعه

حذف انتگرال
اخبار

حذف انتگرال از کتب ریاضی دوره متوسطه

حذف انتگرال از کتب ریاضی دوره متوسطه حذف انتگرال رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درباره حذفیات کتب درسی بویژه در فارسی اظهار کرد: عبارت حذفیات