مقالات

تجربه پشت کنکور ماندن
اهمیت پایه دهم  کنکور آسان است
چگونه بهترین درصد ها را کسب کنید وقتی زمان زیادی تا کنکور باقی نمانده است
فیزیک اسان می شود اگر استاد امیر مسعودی باشد
نکات ضروری ارتباطات خواب و مطالعه
ریاضی پایه دهم و مشکلات آن
عوامل کاهش دهنده ساعت مطالعه
قیمت کنکور آسان است
روش مرور در پایه یازدهم
بهترین نمره را در دروس اختصاصی کسب کنید زیرا با عارف ربیعیان شیمی آسان است
از تو حرکت از خدا برکت ( کنکور آسان است )
چرا باید از تدریس های کنکور آسان است استفاده کنیم

تـــمـاس