شهریه پرستاری پردیس خودگردان (کنکور آسان است)

شهریه پرستاری پردیس خودگردان (کنکور آسان است)

 

 

پذیرفته شدگان رشته پرستاری پردیس خودگردان ( ظرفیت مازاد ) ملزم به پرداخت مبلغی تحت عنوان شهریه پرستاری پردیس خودگردان به دانشگاه محل قبولی می باشند . شهریه پردیس خودگردان توسط هیئت امنای هر دانشگاه تعیین می شود و روی پرتال دانشگاه ها قرار می گیرد که البته در هر سال به میزان ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش می یابد .

یکی از راه های های ورود به رشته پرستاری پذیرفته شدن در دانشگاه های پردیس خودگردان ( ظرفیت مازاد ) از طریق شرکت در کنکور سراسری تجربی است . پذیرفته شدگان این آزمون برای  تحصیل در این دوره ملزم به پرداخت شهریه پرستاری پردیس خودگردان که میزان آن هر ساله مطابق تصمیمات هیئت امنای دانشگاه های مربوط تعیین و به اطلاع داوطلبان می رسد .

هر چند هزینه تحصیل در رشته پرستاری پردیس خودگردان نسبت به  دانشگاه آزاد کمی بالاتر است اما برخی داوطلبان به دلایل مختلفی چون مسافت ، تحصیل در رشته مورد علاقه ، کیفیت آموزشی دانشگاه و یا دوری دیگر دانشگاه ها رشته محل های مربوط به این دوره تحصیلی را انتخاب می نمایند . در ادامه شهریه پرستاری پردیس خودگردان ( ظرفیت مازاد ) در سال تحصیلی ۹۹ – ۱۴۰۰​ را در اختیار علاقه مندان به شرکت در انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۹ قرار می دهیم .

شهریه پرستاری ظرفیت مازاد پردیس خودگردان ۹۹ – ۱۴۰۰

آن دسته از دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی که فاقد پردیس خودگردانند ، مجاز هستند طبق ضوابط مصوب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی ، دانشجوی مازاد بر ظرفیت پذیرش کنند در واقع ظرفیت مازاد دوره ای در دانشگاه های علوم پزشکی است که پذیرفته شدگان آن در کلاس های دانشجویان دوره روزانه تحصیل می کنند ولی با این تفاوت که تحصیل آن هارایگان نبوده و با پرداخت شهریه ای معادل شهریه پردیس خودگردان همراه است .

به عنوان مثال :

دانشگاه علوم پزشکی تهران سال گذشته برای رشته پرستاری ۱۰۰ نفر ظرفیت داشت اما ۱۲۰ نفر پذیرش کرد که این ۲۰ نفر اضافی را ظرفیت مازاد می نامند .

دانشجویان پرستاری ظرفیت مازاد دانشگاه های علوم پزشکی باید شهریه ای معادل شهریه دانشجویان پرستاری پردیس های خودگردان پرداخت کنند .

شهریه پرستاری پردیس خودگردان ۹۹ – ۱۴۰۰

دانشگاه های پردیس خودگردان هر ساله در سایت رسمی خود ، میزان شهریه پرستاری دانشجویان جدیدالورود را طی اطلاعیه ای اعلام می کنند . این شهریه از دو بخش شهریه ثابت و شهریه متغیر تشکیل شده که با توجه به تعداد واحد های اخذ شده توسط دانشجو متغیر است .

با توجه به اینکه در حال حاضر شهریه پرستاری پردیس خودگردان ۹۹ اعلام نشده است در ای بخش شهریه پرستاری پردیس خودگردان ۹۹ – ۱۴۰۰ را بر اساس افزایش ۱۰ الی ۱۵ درصدی سالانه ارائه داده ایم .

شهریه پرستاری پردیس خودگردان ( ظرفیت مازاد ) دانشگاه علوم پزشکی البرز کرج ۹۹ – ۱۴۰۰  ( ریال )
ثابت متغیر
دروس عمومی دروس تخصصی
واحد نظری واحد عملی  دروس پایه دروس اختصاصی
واحد نظری واحد عملی  واحد نظری واحد عملی آزمایشگاه واحد کار آموزی
حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱,۹۲۰,۰۰۰ ۲,۰۸۰,۰۰۰ ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۳٫۳۶۰٫۰۰۰ ۳,۶۴۰,۰۰۰ ۳,۳۶۰,۰۰۰ ۳,۶۴۰,۰۰۰

 

شهریه مقطع پرستاری پردیس خودگردان  ( ظرفیت مازاد ) دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۹۹ – ۱۴۰۰ ( ریال )
ردیف شهریه ثابت  شهریه واحد تئوری شهریه واحد عملی
مقطع کارشناسی حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر
۱۴,۳۷۴,۸۰۰ ۱۵,۵۷۲,۷۰۰ ۲,۵۱۵,۵۹۰ ۲,۷۲۵,۲۲۲ ۳,۹۵۳,۱۰۰ ۴,۲۸۲,۵۲۲

و در ادامه

شهریه پرستاری پردیس خودگردان  ( ظرفیت مازاد ) دانشگاه علوم پزشکی بابل ۹۹ – ۱۴۰۰  ( ریال )
ثابت متغیر
دروس عمومی دروس تخصصی
واحد نظری واحد عملی  دروس پایه دروس اختصاصی
واحد نظری واحد عملی  واحد نظری واحد عملی آزمایشگاه واحد کار آموزی
حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱,۹۲۰,۰۰۰ ۲,۰۸۰,۰۰۰ ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۳۶۰,۰۰۰ ۳,۶۴۰,۰۰۰ ۳,۳۶۰,۰۰۰ ۳,۶۴۰,۰۰۰

 

شهریه پرستاری پردیس خودگردان  ( ظرفیت مازاد ) دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۹۹ – ۱۴۰۰  ( ریال )
ثابت متغیر
دروس عمومی دروس تخصصی
واحد نظری واحد عملی دروس پایه دروس اختصاصی
واحد نظری واحد عملی واحد نظری واحد عملی آزمایشگاه واحد کار آموزی
حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱,۹۲۰,۰۰۰ ۲,۰۸۰,۰۰۰ ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۳۶۰,۰۰۰ ۳,۶۴۰,۰۰۰ ۳,۳۶۰,۰۰۰ ۳,۶۴۰,۰۰۰

و در ادامه

شهریه پرستاری پردیس خودگردان  ( ظرفیت مازاد ) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۹۹ – ۱۴۰۰  ( ریال )
ثابت متغیر
دروس عمومی دروس تخصصی
واحد نظری واحد عملی دروس پایه دروس اختصاصی
واحد نظری واحد عملی واحد نظری واحد عملی آزمایشگاه واحد کار آموزی
حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱,۹۲۰,۰۰۰ ۲,۰۸۰,۰۰۰ ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۳۶۰,۰۰۰ ۳,۶۴۰,۰۰۰ ۳,۳۶۰,۰۰۰ ۳,۶۴۰,۰۰۰

 

شهریه پرستاری پردیس خودگردان  ( ظرفیت مازاد ) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۹۹ – ۱۴۰۰ ( ریال )
شهریه ثابت شهریه متغیر
شهریه هر واحد نظری ( عمومی و اختصاصی ) شهریه هر واحد عملی شامل ( عمومی ، اختصاصی و کار آموزی )
حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر
۱۱٫۲۲۰٫۰۰۰ ۱۲,۱۵۵,۰۰۰ ۱,۵۸۴,۰۰۰ ۱,۷۱۶,۰۰۰ ۳,۰۳۶,۰۰۰ ۳,۲۸۹,۰۰۰

لازم به ذکر است که جدول شهریه های بالا با توجه به افزایش ۱۰ الی ۱۵ درصدی شهریه نسبت به سال گذشته به روز رسانی شده است و به محض انتشار جدول شهریه پردیس خودگردان پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی  ۹۹ – ۱۴۰۰ این مقاله به روز رسانی خواهد شد .

سطح کیفی و آموزشی پردیس های دانشگاهی مختلف سبب شده است تا میزان شهریه ثابت و متغیر در دانشگاه های مختلف متفاوت باشد بنابراین داوطلبان می بایست شهریه دانشگاه های مختلف را مورد بررسی قرار داده و بر اساس بودجه خود رشته محل های متناسب را انتخاب نمایند .

با بررسی مبالغ جداول بالا متوجه تفاوت  شهریه پرستاری پردیس خودگردان با شهریه پرستاری دانشگاه آزاد می شوید از این رو توصیه می کنیم حتما قبل از انتخاب رشته محل مورد نظر اطلاعات لازم را در مورد شهریه واحد دانشگاهی مربوطه کسب نمایید . بر اساس تجربیات سالیان گذشته احتمالا مبالغ شهریه پرستاری پردیس خودگردان ۹۹ – ۱۴۰۰ حداکثر تا ۱۵ درصد نیز افزایش می یابد .

محدوده شهریه پرستاری پردیس خودگردان ۹۹ – ۱۴۰۰

با توجه به ارقام جدول بالا می توانیم شهریه پرستاری پردیس خودگردان ۹۹ – ۱۴۰۰​ را برای یک ترم با احتساب ۱۸ واحد نظری محاسبه کنیم :

 

محدوده شهریه پرستاری پردیس خودگردان  ( ظرفیت مازاد ) ۹۹ – ۱۴۰۰  ( ریال )
ثابت متغیر
دروس عمومی دروس تخصصی
واحد نظری واحد عملی  دروس پایه دروس اختصاصی
واحد نظری واحد عملی  واحد نظری واحد عملی آزمایشگاه واحد کار آموزی
۱۱,۲۲۰,۰۰۰ تا ۱۵,۵۷۲,۰۰۰ ۱,۵۸۴,۰۰۰ تا ۱,۷۱۶,۰۰۰ ۲,۱۶۰,۰۰۰ تا ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱,۵۸۴,۰۰۰ تا ۱,۷۱۶,۰۰۰ ۲,۱۶۰,۰۰۰ تا ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۱,۵۸۴,۰۰۰ تا ۱,۷۱۶,۰۰۰ ۳,۰۳۶,۰۰۰ تا ۳,۲۸۹,۰۰۰ ۳,۰۳۶,۰۰۰ تا ۳,۶۴۰,۰۰۰

 با توجه به اعداد و ارقام ذکر شده :

شهریه ترم ۱ پرستاری پردیس خودگردان ≈ شهریه ثابت + ( ۱۸ * شهریه متغیر یک واحد نظری )

حداقل شهریه پرستاری پردیس خودگردان ( ظرفیت مازاد ) در ترم یک سال تحصیلی  ۹۹ – ۱۴۰۰ مربوط به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با احتساب ۱۸ واحد نظری ۳۹,۷۳۲,۰۰۰  ( ریال ) می باشد .

حداکثر شهریه پرستاری پردیس خودگردان ( ظرفیت مازاد ) در ترم یک سال تحصیلی ۹۹ – ۱۴۰۰ مربوط به دانشگاه علوم پزشکی ایلام با احتساب ۱۸ واحد نظری ۶۴,۶۲۶,۷۰۵ ( ریال ) می باشد .
شهریه علی ‌الحساب دانشجویان پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹ – ۱۴۰۰ معادل ۴ میلیون و ۴۰۰ هراز تومان است .

همچنین علاقه مندان به رشته محل های دانشگاه آزاد توجه داشته باشند که نحوه انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد ۹۹ با توجه به مجزا بودن این مرحله ، متفاوت بوده و مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد مجری برگزاری آن می باشد .

 

جهت دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان و قیمت محصولات کنکور آسان است با شماره های

۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰

۰۲۱۴۴۴۳۱۳۱۳

۰۲۱۴۴۲۵۴۰۳۰

تماس بگیرید

یا کلمه {برنامه ریزی دهمیا} را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

حتما در فضای مجازی ما را دنبال کنید و از خدمات رایگان ما مانند جزوات رایگان رتبه های برتر ، نمونه سوالات امتحانی ، مشاوره و برنامه ریزی ، تدریس ها ، اخبار کنکور و … بصورت کاملا رایگان بهره مند شوید . جهت عضویت در کانال و پیج کنکور آسان است ، کلمه { بیایید کمی به اینده نگاه کنیم} را به شماره  ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

برای دریافت مقالات و محصولات تخصصی کنکور آسان است ویژه پایه های دهم ، یازدهم ، دوازدهم به سایت گیلنا احمدی مراجعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس
×

پشتیبانی 24 ساعته

×