زبان انگلیسی پایه دهم

زبان درسیست تکنیک پذیر در گرامر و نیازمند رمز گردانی درحجم وسیع لغات که اهمیت تدریس حرفه ای این درس را ۲ چندان میکند

لیست قیمت:

 

نام محصول                              نام استاد                   قیمت به هزار تومان

درس اول                              دکتر محبوبی                          75

درس دوم                              دکتر محبوبی                          75

درس سوم و چهارم                 دکتر محبوبی                         150

 

شماره حساب جهت تهیه محصولات:
بانک     نام صاحب حساب     شماره حساب     شماره کارت
ملت     حسین بنائی            5274399201      6104337912435979

شماره تماس جهت تهیه محصولات :

۰۹۱۲۱۹۶۵۷۰۳