استرس و مقابله با آن

استرس کنکور - مهندس امیر مسعودی

  برخی از اولیا، دانش آموزان، اضطراب را به خوبی نمی شناسند. از نظر آنان اضطراب پدیده ای ناخوشایند است و بهتر است از بین برود. واقعیت آن است که اضطراب حالتی است که هر چند ناخوشایند است اما در میزان مشخص و معقول باعث برانگیختگی و ت ش می شود. با وجود این دیده […]

ادامه مطلب ...