Tag Archives: ه

استرس کنکور - مهندس امیر مسعودی

استرس و مقابله با آن

  برخی از اولیا، دانش آموزان، اضطراب را به خوبی نمی شناسند. از نظر آنان اضطراب پدیده ای ناخوشایند است و بهتر است از بین برود. واقعیت آن است که… Read more »