ریاضی پایه یازدهم

اکثر داوطلبان کنکور با میانگین زیر ۲۰ درصد در درس ریاضی مواجه هستند

چه رشته ریاضی چه رشته تجربی و برای رتبه خوب آوردن بکی از راه های مناسب و امکان پذیر درصد بالای ریاضی زدن است

لیست قیمت:

 

نام محصول                                                   نام استاد                         قیمت به هزار تومان

معادلات و سهمی جامع تجربی                   مهندس مسعودی                                75

معادلات و سهمی جامع ریاضی                   مهندس مسعودی                                80

شماره حساب جهت تهیه محصولات:
بانک     نام صاحب حساب     شماره حساب     شماره کارت
ملت     حسین بنائی            5274399201      6104337912435979

شماره تماس جهت تهیه محصولات :

۰۹۱۲۱۹۶۵۷۰۳