مشاوره رایگان جهت خرید محصولات اوج یادگیری { کنکور آسان است }
تخفیف ویژه تا نوروز به مناسبت روز مادر
برنامه  ریزی ویژه عید نوروز { برنامه ریزی عیدانه }
خرید دی وی دی های کنکور آسان است { اوج یادگیری }
بودجه بندی مباحث ریاضی تجربی
روز مهندس مبارک { این هفته با تخفیف خرید کنید }