کنکور آسان است

مقالات

روش صحیح مطالعه عربی
به هدفم چسبیده ام… دو دستی { انگیزشی کنکوری }
روش صحیح مطالعه ادبیات
معرفی رشته دندانپزشکی ( وضعیت تحصیل ، بازار کار ، درآمد… )
تکنیک زمان های نقصانی ( مدیریت زمان تست زنی )
هر کنکوری چقدر به خواب احتیاج دارد
تقویت پایه یازدهم با انتشارات گیلنا، کنکور آسان است
زیست شناسی دکتر مهدی شیخی
اضطراب و استرس کنکور
هر دانش آموز چقدر به خواب نیاز دارد؟
چرا باید درس هر روز را در همان روز بخوانیم   کنکور۹۹
روش صحیح مطالعه زبان  اوج یادگیری

تـــمـاس