مقالات

تکنیک ضربدر منها راه حلی برای مدیریت زمان کنکور
روش صحیح مطالعه ریاضی
روش صحیح مطالعه فیزیک
روش صحیح مطالعه شیمی
برنامه ریزی برای ماه پایانی تابستان
وقفه انداختن ها را حذف کنید
چند راه ساده برای افزایش تمرکز ، و کاهش حواس پرتی
به سوالاتی که شک دارم در آزمون جواب بدهم یا نه؟
تدریس دروس پایه دوازدهم در تابستان
قبل از آزمون های آزمایشی چکار باید بکنیم
توصیه های مهم برای روز کنکور
دو هفته به کنکور مانده چه کارهایی انجام دهم