مقالات

از این به بعد چه کاری باید انجام دهم
نحوه برنامه ریزی روزانه و هفتگی برای کنکور
معرفی رشته داروسازی ، بازار کار ، درآمد و …
مقابله با وسواس مطالعاتی
انگیزه ی درس خواندن ندارم چه کنم؟
چگونه تست بزنیم!؟
آنچه درباره تراز باید بدانید؟
چگونه نظم ذهنی مناسبی در زمان کنکور داشته باشیم
ماه های آخر و ، تلاشی هدفمندتر
راهکارهایی ساده برای دقیق خوانی و کسب مهارت آن…
وقفه انداختن ها را حذف کنید! { انگیزشی }
چرا با اینکه تلاش می کنم نتیجه نمی گیرم؟