مقالات

افزایش سرعت تست زنی
مطالعه مطالب خوانده شده در آزمون پیش رو
چگونه جمع بندی کنیم
اهمیت خلاصه نویسی
اصول اصلی و صحیح آزمون دادن
چگونه از خستگی رهایی یابیم؟
در ماه های پایانی تا کنکورچگونه مطالعه کنیم!؟
تکنیک های تند خوانی
متن کوتاه انگیزشی برای کنکوری ها
راهکارهای مقابله با کاهش عملکرد تحصیلی فرزندان
از این به بعد چه کاری باید انجام دهم
نحوه برنامه ریزی روزانه و هفتگی برای کنکور