تکنیک های تندخوانی برای کنکور

با بکار بستن تکنیک های تندخوانی زیر مهارت خود را تقویت کنید:

۱. مکثــها و توقفهای چشمان خود را حین مطالعه سطور کــاهش دهید. این همان تمرکزهای لحظه ای بروی حروف و واژه ها اسـت. مـا  هنگام خواندن هر یک از سطرهای یک مـتـن چشمان خود را بصورت جهشی بسمتجلو حرکت می دهیم اکنون هر میزان که ما این  کثـها و جهشــها را کـاهشدهیـم سـرعـت خـوانــدنمان نیز افزایش می یابد.
۲. تـــعداد این توقفها معمولا در افراد کند خوان به ۷ بار در هر سطر میرسداما شما میتوانید این تعداد مکث را به ۳ بار در هر سطر کاهش دهید.
۳. هنگام مطالعه چشمان خود را در طول سطور حرکت دهید و نه سر خود را.
۴. برای کاهش مکث ها و توقفها میبایست حوزه دید خود را افزایش دهید. برای این منظور شما باید سعی کنید تا تصاویر واقع در گوشه چشمان خود رابدون اینکه بطور مستقیم به آنها نگاه کنید،ببینید.
۵. اجازه ندهید حین مطالعه دیدتان دچار سرگردانی گردد.
۶. واژه ها را گروه بندی کنید. ما دیگرآموخته ایم که چگونه حروف را با یکدیگر ترکیب کرده و کلمات را خوانده و درککنیم. اکنون باید بیاموزیم که دسته ای از کلمات را با یکدیگر ترکیب کرده ویک جمله  را در آن واحد بخوانیم. و در قدم بعدی باید بیاموزیم که چگونهجملات را دسته بندی کرده و مفهوم کلی یک پاراگراف را استخراج کنیم.
۷. ثابت شده که دسته بندی واژه ها قوه ادراک و فهم را افزایش میدهد. بطور کلی مفهوم را آسانتر میتوان از یک دسته واژه استخراج کرد تا از کلماتمنفرد و حتی حروف تک.
۸. هیچگاه به عقب باز نگردید. اغلب افرادعادت کرده اند هنگام مطالعه به عقب بازگشته و واژه ها و یا قسمتهایی از متنرا که بدرستی متوجه نشده اند را بازخوانی کنند. این کار فقط از سرعتخواندن شما میکاهد.
 ۹. شما میتوانید با مطالعه تکمیلی قسمتهایی که بدرستیمتوجه نشده اید را  درک کنید. شاید با خودتان بگویید که این باز خوانی مجددهم زمانبر است. اما باز گشت  مکرر به عقب برای بازخوانی قسمتهای درک نشدهبه مراتب وقت گیر تر از مطالعه مجدد یک مطلب به روش تند خوانی ست.
۱۰. هدفمند مطالعه کنید. هدف خود را ازمطالعه هر مطلبی از پیش تعیین کنید. که چه نوع اطلاعاتی را میخواهید کسبکنید. این کار سبب میگردد تا شما اطلاعات غیر ضروری و حاشیه ای را  درفرایند مطالعه حذف کنید.
۱۱. فقط کلمات و مفاهیم کلیدی را مطالعهکنید. ما برای نگاشتن مطالب ناگزیریم پاره ای دستورات نوشتاری و ساختارصحیح جملات را  رعایت کنیم. اما هنگام خواندن نه.۴۰ تا ۶۰ درصد کل یک متناز واژه ها و حروف بی اهمیت و غیر ضروری (البته برای درک آن) تشکیل یافتهاست. مانند حروف ربط مانند”و” و  “یا”. بیاموزید تنها اسمها و افعال رابخوانید.
۱۲. نکات و مفاهیم اصلی یک پاراگراف را یافته و آن را در ذهن بسپارید وجزئیات خارج از موضوع اصلی را حذف کنید.
۱۳. با صدای بلند مطالعه نکنید. سرعت ادا کردن و صحبت کردن بسیار کمتر از ظرفیتیادگیری و مطالعه شماست. در فرایند مطالعه میبایست فقط چشمها و مغز درگیر باشند. سرعت قوه بینایی شما بسیار بیشتر از سرعت تکلم شماست. بنابراین از تلفظحروف و واژه ها حین مطالعه خودداری کنید.
۱۴. مسئله اصوات به همین جا ختمنیمشود. ما حین خواندن  در ذهن خود نیز اصوات مرتبط با حروف و واژه ها رابیان میکنیم. این همان ندای درون شماست زمانی که به اصطلاح در دلتان مطلبیرا میخوانید. یعنی ما پس از دیدن یک کلمه صبر میکنیم تا صدای مرتبط با آنکلمه (تلفظ) در ذهنمان کامل شود سپس به سراغ  کلمه بعدی میرویم. این عادتنیز سرعت مطالعه شما را کاهش میدهد. به یاد داشته باشید که حذف  کامل اینصداها در مغز و ذهن غیر ممکن است اما میتوان آنها را به حداقل رساند.
۱۵. درمحیط مطالعه خود هر عاملی که موجب پرت شدن حواس شما میگردد را حذف کنید.
۱۶. هر میزان که شما با واژگان و اصطلاحاتیک زبان آشنا تر  و مانوس تر باشید درک بهتری نیز از متون نگاشته شده به آنزبان خواهید داشت. بنابراین تا میتوانید واژه و اصطلاح جدید بیاموزید.
۱۷. تمرین کنید، تمرین کنید.تا میتوانید تند خوانی را تمرین کنید. تند خوانی نیز همچون سایر مهارتها نیاز به ممارست دارد.
۱۸. تمرکز خود را حین مطالعه حفظ کنید. بدین مفهوم که در حین خواندن مطلبی در آن واحد به چیز دیگری فکر نکنید.

برچسب ها : آينده موفقادبیات استاد حسین احمدیاسامی مشاوران کنکور آسان استاستاد حسین احمدی، حسین احمدی، استاد احمدی، استاد احمدی رتبه یک کنکور، احمدی کیست، استاد احمدی کیست، استاد حسین احمدی کیست، مهندس احمدی، مهندس حسین احمدی برنامه ریزی عید تخفیف برای خرید dvd تخفیف سی دیانگيزشيانگيزشي كنكورياوج يادگيري شبكه دو سيمااوج یادگیریبرنامه اینده موفق شبکه 5برنامه ریزی 120 روزهبرنامه ریزی امتحاناتبرنامه ریزی امتحانات سوم دبیرستانبرنامه ریزی امتحانات چهارم دبیرستانبرنامه سوم دبيرستانتخفيف براي يادگيري برترتخفيف سي دي هاي يادگيري برترتخفیف کنکور آسان استتدریس مهندس امیر مسعودیترمیم معدلتعيين سطحتماس بگیرید آدرس دفتر کنکور آسان استتماس بگیرید امير مسعوديجمع بندی کنکورحسين بنائيحسین بنائیحسین بناییخريد ارزان از كنكور آسان استخريد دي وي دي از كنكور آسان استخريدن دي وي دي هاي يادگيري برتردانلود برنامه یادگیری برتردانلود تدريس هاي مهندس امير مسعوديدفتر كنكور آسان استدهمدهمی هادکتر مهدی شیخیدی وی دی های دهمدی وی دی های مهندس مسعودیدینی استاد حسین احمدیروش صحیح مطالعه زیسترياضي اوج يادگيريریاضی دهمزیست پایه دهمسال سوم دبیرستانسایت برنامه اینده موفقسایت رسمی برنامه یادگیری برترسایت رسمی مهندس امیرمسعودیسایت رسمی کنکور اسان استشماره تماس استاد احمديشماره تماس امير مسعوديشماره تماس مهندس امیر مسعودیشماره حساب موسسه كنكور آسان استشماره حساب يادگيري برترشیمی دکتر محمود اکبریشیمی پایه دهمعربی استاد حسین احمدیفيزيك اوج يادگيريفیزیک دهمقيمت دي وي دي آينده موفققيمت دي وي دي استاد امير مسعوديقيمت دي وي دي اوج يادگيريقیمت کنکورسان استكنكوركنكور آسان استلیست قیمت محصولات اوج موفقیتمشاوره اي انگيزشيمشاوره رایگان کنکورمنابع جمع بندیمهندس امير مسعوديمهندس بناييمهندس حسین بنائیمهندس حسین بناییمهندس مهرپور شیمیهر آنچه درباره جمع بندی کنکور باید بدانید !وبسایت رسمی برنامه یادگیری برتروبسایت رسمی کنکوراسان استيادگيري برترپایه دهمپایه یازدهمکنکورکنکورآسان است قیمتگزينه جوانگزينه٢گيلنایادگیرییازدهم